Bouwkundig opzichter

De bouwkundig opzichter behartigt de verlangen van de opdrachtgever en brengt dit tot uiting op de bouwplaats. Tijdens de bouw houdt hij toezicht op de technische en esthetische kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden tot en met het tot stand komen van werkzaamheden.

Ervaring met bouwtoezicht

De bouwkundig opzichter van Proces4Property verricht zijn werkzaamheden op de bouwplaats en heeft dagelijks contact met de uitvoering op de bouwplaats. Hij zal met regelmaat overleg hebben met de uitvoerende partijen, de projectleider en directievoerder. Gedurende het proces is het onze verantwoording de bouwwerkzaamheden te controleren, kwaliteitscontroles tot uitvoering te brengen en bouwkwaliteit te bewaken. Wanneer zich afwijkingen voordoen of knelpunten, dan communiceren wij hierover met de uitvoering en brengen hiervan een rapport uit met advies aan de directievoerder. Ten aanzien van de financiele middelen, stelt de bouwkundig opzichter een advies op voor de te vervallen termijnen, het meer- en minderwerk, stelposten en verrekenbare hoeveelheden. Daarnaast zien wij erop toe dat de hoofdaannemer zijn coördinerende taak uitvoert.

Meer over  bouwtoezicht?

Meer weten over wat Proces4Property op het gebied van bouwtoezicht voor uw project kan betekenen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Ontwerp en ontwikkeling door Pixelheads