Kopersbegeleiding

Bij kopersbegeleiding zijn communicatie, bewaking en het opmerken van signalen belangrijke items gedurende het proces.

Resultaat voor de klant

De kopersbegeleiding van Proces4property is een dienstverlening op maat, om te komen tot een probleemloze oplevering in het belang van alle betrokken partijen gedurende het bouwproces. Door nauwlettend bij de bouw betrokken te zijn en hierdoor vroegtijdig (eventuele) tekortkomingen signaleren en oplossen, kunnen wij de kosten laag houden voor de projectontwikkelaar en bouwbedrijven. Deze dienst is voor projectontwikkelaars en bouwbedrijven die een kwalitatief hoogwaardig product op de markt willen brengen en opleveren aan de koper. Voor ons is het van primair belang dat de klant een kwaliteit hoogwaardig product krijgt geleverd en de projectontwikkelaar en bouwbedrijf een hoogwaardige dienstverlening heeft aangeboden aan de klant.

Kopersbegeleiding

Proces4Property zal een actieve rol gaan aannemen vanaf de ontwikkeling van een bouwproject. Vanaf dit moment nemen wij verantwoording voor de communicatie en begeleiding tussen koper, aannemer en projectontwikkelaar. Ons doel is de belangen en het verwachtingspartroon van de koper te behartigen, in opdracht en rekening van de projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar is gebaat bij een probleemloze oplevering en hiervoor is communicatie tussen koper en projectontwikkelaar en een goede verstandhouding een belangrijk item. Proces4Property zal het proces beheersen om garant te staan voor een goede samenwerking.

Tijdens het proces van ontwikkelen en bouwen, staat voor ons de optimale klantgerichtheid voorop en daaraan ondersteunend de samenwerking, planning, communicatie en bewaking. Proces4Property legt de focus op betrokkenheid, communicatie en bemiddeling tussen koper en projectontwikkelaar om te komen tot een samenwerking naar tevredenheid.

Meer weten over kopersbegeleiding?

Geïnteresseerd in kopersbegeleiding of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Ontwerp en ontwikkeling door Pixelheads